Kelam Dersi 1 “Kelam İlmine Giriş”

Kelam Dersi 1

Konu: “Kelam İlmine Giriş” Şerhu’l-Akâid.
Yer: Daru’l-İlim İslami İlimler Merkezi