Hakkımızda

tha1

Talha Hakan ALP

1973 yılında İstanbul’da doğdu. İsmailağa Kur’an Kursu’nda hafızlık, Arapça ve İslamî ilimler tahsili yaptı. Ayrıca klasik İslamî ilimler eğitimini tamamladığı Seyyid Mazhar Bedevî hoca efendiden icazet aldı.

İslamî ilimler tahsilini Türkiye’nin dışında Suriye ve Pakistan’da sürdürdü. Hadis ilimlerini tahsil ettiği Pakistan’da hadis icazeti aldı.

Dâru’l-Hikme İlim Araştırma ve Kültür Merkezi’ni kurdu, burada İslamî ilimlerin çeşitli dallarında seminerler verdi. Yeni Şafak gazetesi ve çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı. Tvnet’te İlmihal isimli programı hazırlayıp sundu. Halen İsam, Fsm, İlam, İvem ve İmh gibi çeşitli kurumlarda Kelam, Tefsir, Mantık ve İslam Hukuku ve metodolojisi dallarında seminerler vermektedir.

Talha Hakan Alp’in, Tefsir, Kelam, Fıkıh Metodolojisi, Hadis Metodolojisi, Mantık, Münazara ve Tasavvuf gibi çeşitli islamî ilimlere ait klasik metinler üzerine tercüme ve şerh niteliğinde yayımlanmış çalışmaları vardır.