Esmâü’l-hüsnâ ve lâhût-nâsût ilişkisinin dinamizmi bağlamında din dili

Konu: Kur’an İkliminde Müzakereler – Medeniyet Tv
Yer: Bahariye Mevlevihanesi