Kelam Dersi – 5 “Şer’i Hükümlerin Sınıflandırılması” Şerhu’l-Akâid

Konu: Kelam Dersi – 5 “Şer’i Hükümlerin Sınıflandırılması” Şerhu’l-Akâid
Yer: Daru’l-İlim İslami İlimler Merkezi