Kelam Dersi 2 “Kelam İlmine Giriş 2”

Kelam Dersi 2

Konu: “Kelam İlmine Giriş 2” Şerhu’l-Akâid.
Yer: Daru’l-İlim İslami İlimler Merkezi